I forsommeren 2018 blev der iværksat en storstilet modernisering af FOTORAMA.

Således er der i biografsalen indsat nye stole til publikum, hvoraf hele bageste række på gulvet er flytbare, væggene er malet og udsmykket med filmcitater, gulvbelægning er fornyet og fronten på verandaen har fået ny polstring. Foyer og kiosk er malet og der er dertil indsat nyt, designet interiør i foyeren. En rygstøvsuger er anskaffet til lettelse for de frivillige med rengøringarbejdet i biografsalen.

En stor tak skal lyde til de der har sponsoreret moderniseringsaprojektet og i særdeleshed:

Det danske filminstitut 

Vanførefonden

Trygfonden

Rotary favrskov

Lions Hammel

 

Sponsorer